Papa’s clay je revolucionarna nova vrsta gline za vajanje. Napravio ga je vrhunski naučnik za polimere i plastiku zajedno sa umetnicima koji zaista vole rad sa polimernom glinom.

Papa’s clay se izdvojila od svih ostalih polimernih glina i voljena je i korišćena širom sveta od strane umetnika, vajara, hobista, stručnjaka i početnika.